innovatiestrategie

tips en meer informatie

Succesvolle games zorgen voor meer bezoekers en/of voor meer betrokkenheid van (potentieel) publiek bij een erfgoedinstelling. Dat succes hangt niet alleen af van hoe goed een game is, maar ook van de mate waarin een game ingebed is in een visie en strategie voor innovatie in een erfgoedinstelling.

uRule is ontwikkeld vanuit de gedachte dat gameprincipes en gamedesign cruciaal zijn voor onze toekomst. In leerprocessen in regulier onderwijs, erfgoededucatie, cultuureducatie, amateurkunst en het bedrijfsleven zal dit steeds meer terug komen. Nu bezig gaan met games betekent een proces starten wat nooit meer op zal houden. Want games, hoe dan ook, zijn deel van onze toekomst.

Voor erfgoedinstellingen betekent dit dat games niet vanuit een enkele hoek als marketing, educatie of collectiebeheer worden bedacht, maar op de hele instelling van toepassing zijn en dus ook op alle onderdelen invloed hebben. En dat vraagt een andere aanpak. Geen geïsoleerd projectplan, maar inbedding in een totaalvisie.

Op het symposium Games & Erfgoed wordt stilgestaan bij dit onderwerp. Daarnaast komt het onderwerp op verschillende manieren aan bod bij de workshops binnen uRule.

Tips om nu al meer te lezen of verder te kijken