over uRule

algemene informatie

uRule is een werkplaats en kenniscentrum voor games en erfgoed. uRule stimuleert de ontwikkeling van games die bijdragen aan een zinvolle en betekenisvolle ervaring op erfgoedlocaties. Zo zorgen deze games voor een eigentijds bezoek aan erfgoed en zorgen ze voor meer publiek.

Activiteiten

De werkplaats van uRule krijgt vorm door een cyclus van drie workshops, netwerkbijeenkomsten en een symposium. Binnen die cyclus worden telkens drie gameconcepten tot prototypes ontwikkeld. Via de workshops en de netwerkbijeenkomsten is deze ontwikkeling van nabij te volgen. Kijk in de agenda voor data en meer informatie.
Het kenniscentrum van uRule krijgt digitaal vorm in een helpdesk en door het bieden van inspiratie. Hier vind je ook verslagen van de workshops, handouts en andere informatie.
 

Tien erfgoedlocaties, tien games, een live event

uRule resulteert de komende jaren stapsgewijs in tien games op tien erfgoedlocaties in de provincie Utrecht. Deze games worden met elkaar verbonden door een metagame. Als alle games gerealiseerd zijn brengen we deze via een groots live event eenmalig tot leven.

Toekomst

uRule richt zich op dit moment op gamebedrijven en erfgoedinstellingen. Wanneer de ontwikkeling van de metagame in zicht komt zal uRule zich gaan profileren richting de potentiële spelers van de diverse games en de metagame.
Dit betekent dat in de loop van de tijd diverse onderdelen en activiteiten van uRule ondergebracht worden bij de individuele partners in de stuurgroep. Zo blijft de opgedane kennis en ervaring toegankelijk. In de opzet van uRule is met deze verandering al rekening gehouden.

Looptijd

uRule start in oktober 2013. In november 2013 vinden de eerste activiteiten plaats. uRule loopt in elk geval tot eind 2014. De ambitie is om in een periode van 5 tot 8 jaar in totaal 10 games te ontwikkelen.

Meedoen of tips?

​Wil je meedoen met uRule of meer informatie. Neem dan contact op.

Downloads & links

Enquete maart 2014
Samenvatting projectplan