conceptontwikkeling

verslag workshop 7 november 2013

Na een introductie en uitleg over het concept achter uRule door stuurgroepleden Appie Alferink en Frans ter Maten gaf Jeroen van Mastrigt een lezing over conceptontwikkeling. Zijn boodschap:

  • Games en virtuele realiteit staan niet (meer) los van de realiteit, maar gaan voortdurend in elkaar over
  • Games gaan over wat je doet en niet over wat je ziet
  • Begin bij het spel: wat gaan de spelers doen? Vergeet het “decor” even, dit komt later wel

Jeroen zette op een rijtje hoe je kunt starten als je iets met games wilt. Centraal staat daarin het oriënteren op games: wat is het, wat kan het voor je betekenen, bij welke van je vragen sluit het aan? Zijn tips zijn terug te vinden in de helpdesk. Jeroen benadrukte dat de ontwkkeling van een game niet een losstaand kunstje moet zijn, maar dat het ingebed zou moeten worden in een visie over innovatie binnen een erfgoedinstelling.

 

Na deze lezing presenteerden vijf gamebedrijven zich in een korte pitch. Monkeybizniz, Game Oven Studios, Monobanda, QLVR en Fourcelabs hadden de opdracht om behalve inzicht in hun aanpak te geven ook een idee te presenteren voor een game op de Domtoren voor een 16 jarige, Nederlandse scholier. Ideeën variërend van een toepassing die telkens als je je telefoon richting de Dom hield een ander object, persoon of dier liet zien tot de besturing van een fotocamera vanaf de Dom zodat je foto's van bovenaf kon nemen zonder de toren te hoeven beklimmen kwamen voorbij.

De daarop volgende speeddates zorgden voor een eerste echte kennismaking tussen gamebedrijven en erfgoedinstellingen. Tijdens de lunch maakte de projectleider koppels van bedrijven en instellingen die kansrijk leken voor een verdere samenwerking. Deze koppels gingen in de werkgroepsessie met elkaar aan de slag.

   

In de werkgroepsessie werd in een tijdsbestek van 2 uur veel gesproken over uitgangspunten en doelstellingen. Waarom wil je een game, welke elementen van een erfgoedinstelling lenen zich goed voor een game, waar liggen de ambities? Daarna werd aan de hand van een format en een begrippenlijst als hulpmiddel een eerste concept uitgewerkt. Deze eerste schetsen werden daarna plenair gepresenteerd. 
   
Na afloop van de workshop werd druk nagepraat en geborreld. De eerste brug tussen gamebedrijven en erfgoedinstellingen lijkt te zijn geslagen!

 

De aanwezigen uit deze workshop werden uitgedaagd om hun eerste schetsen verder uit te werken en na 8 weken voor te leggen aan de stuurgroep uRule. Zij maakten daarmee kans op een startpremie van 10.000 euro voor de ontwikkeling van een prototype. Lees meer over deze startpremie of over de winnende ontwerpen van deze eerste tranche.